EFM Kontakt 1. Klasse Barbara Senn Zucol / Bettina Corday